Welkom

Stichting Het Omgangshuis Arnhem

Het Omgangshuis Arnhem staat open voor iedereen die bij scheiding een goede en veilige plek voor de omgang met de kinderen nodig heeft. Het omgangshuis is opgezet als een neutrale en veilige plaats waar het kind, de niet-verzorgende ouder kan ontmoeten zonder dat de ouders elkaar tegenkomen. Want ook als ouders uit elkaar gaan heeft een kind recht op contact met de andere ouder. Één op de drie huwelijken strandt en vaak is de bezoekregeling een probleem. Het Omgangshuis Arnhem kan dan een oplossing bieden. Het Omgangshuis Arnhem kan de angst wegnemen voor (verwacht of vermeend ) onjuist gedrag van de andere ouder. Maar ook kunnen langdurige problemen voorkomen worden door vroeg voor Het Omgangshuis Arnhem te kiezen, ook al vóórdat ouders naar een advocaat, mediator of rechter gaan, of gewoon rechtstreeks samen besluiten elk een eigen weg te gaan.

Kosten

De ouderbijdrage bedraagt € 50,00
per ouder voor vijf bezoeken in
Het Omgangshuis Arnhem.

Contract

Als ouders besluiten gebruik te maken van Het Omgangshuis Arnhem ondertekenen zij een contract waarin zij aangeven zich te zullen houden aan huisregels voor een veilige omgang.

Folder

Download onze folder Klik hier

Het Omgangshuis Arnhem Ouders 2
Het Omgangshuis Arnhem Welkom