• Het Omgangshuis Arnhem Homepage

Aanmelden

Stappen in de aanmeldingsprocedure

Iedere aanmelding nemen we serieus. En iedere aanmelding verdient aandacht. We willen alles zo vlekkeloos mogelijk laten verlopen en daarom verloopt alles volgens een en dezelfde procedure, zodat iedereen weet waar hij en zij aan toe is. Deze procedure verloopt als volgt

Het Omgangshuis Arnhem 1

U meldt zich schriftelijke of telefonisch aan

  • of per post met het aanmeldingsformulier:
    • klik hier om het exemplaar te downloaden.
    • Ophalen kan ook: Kastanjelaan 20 6828 GL ARNHEM
  • of telefonisch bij Het Omgangshuis Arnhem (06 – 24 31 77 27)
  • of via e-mail: info@hetomgangshuisarnhem.nl
Het Omgangshuis Arnhem 2

Wij nodigen u uit voor een gesprek

U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator; voordat ouders gebruik kunnen gaan maken van Het Omgangshuis Arnhem, organiseert de coördinator van Het Omgangshuis Arnhem een gesprek met elk van de ouders afzonderlijk.

Zij legt uit hoe Het Omgangshuis Arnhem werkt en wat van de ouders verwacht wordt. Ook wordt algemene informatie gevraagd van beide ouders. Eventuele bijzonderheden rondom het kind worden vastgelegd.

Er zal voor registratie van elke gebruiker van het omgangshuis een pasfoto worden gevraagd en ouders krijgen uitgelegd welke huisregels in het omgangshuis gelden.

Het Omgangshuis Arnhem 3

We leggen afspraken vast

Beide ouders komen tot het ondertekenen van het omgangscontract en tot een principeafspraak voor wat betreft data en tijden. Als de ouders besluiten gebruik te maken van Het Omgangshuis Arnhem ondertekenen zij een contract waarin zij aangeven zich te zullen houden aan deze huisregels. Bij ondertekening van het contract wordt met de ouders afgesproken wanneer de omgang plaats zal vinden (de ochtend of de middag).

Het Omgangshuis Arnhem 4

Financiële bijdrage

Er wordt van elke ouder een financiële bijdrage gevraagd.
De omgang in Het Omgangshuis Arnhem kan pas beginnen als de financiële bijdragen zijn voldaan en de pasfoto’s en de kopielegitimatiebewijzen zijn ingeleverd.

Kosten

De ouderbijdrage bedraagt € 50,00
per ouder voor vijf bezoeken in
Het Omgangshuis Arnhem.

Contract

Als ouders besluiten gebruik te maken van Het Omgangshuis Arnhem ondertekenen zij een contract waarin zij aangeven zich te zullen houden aan huisregels voor een veilige omgang.

Folder en aanmeldingsformulier

Om alles nog eens rustig na te lezen kunt u onze folder downloaden in PDF formaat. Klik hier voor de folder en klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Het Omgangshuis Arnhem Aanmelden