• Het Omgangshuis Arnhem Homepage

Contact

Het Omgangshuis Arnhem

Coördinator: Irene Platjé. Spreekuur coördinator: Tijdens de schoolweken op dinsdag van 9.00 – 14.00 uur. Bij voorkeur op afspraak. A: Het Omgangshuis Arnhem, Kastanjelaan 20 te Arnhem T: 06 – 24317727 E: info@hetomgangshuisarnhem.nl.

Het Omgangshuis Arnhem Contact Kind
Het Omgangshuis Arnhem Contact Kind Spiegel