Werkwijze

 

Brengen en halen

De locatie is zo ingericht dat de ouders elkaar tijdens het halen en brengen niet actief ontmoeten, het betreft een groepsomvang met maximaal 5 andere ouders. De verzorgende ouder brengt het kind. Als de bezoekende ouder aanwezig is wordt het kind bij hem/haar gebracht en vertrekt de andere ouder. De ouder die het kind gebracht heeft haalt het kind na een uur en drie kwartier weer op. Dan volgt de genoemde procedure in omgekeerde volgorde. De bezoekende ouder vertrekt pas 15 minuten na het vertrek van de verzorgende ouder en het kind.

Dagindeling verzorgende ouder

Dagindeling niet-verzorgende ouder

Veiligheid

Tijdens het contact met de niet verzorgende ouder is steeds en in elke ruimte toezicht aanwezig. De bezoekende ouder mag de ruimte van Het Omgangshuis Arnhem niet met het kind verlaten. Ook is er steeds toezicht bij het naar het toilet gaan of verzorgen van de jonge kinderen. Het Omgangshuis Arnhem wil ouders en kinderen een plezierige en veilige plek bieden. In de huisregels (contract) wordt aangegeven waaraan ouders en kinderen zich hebben te houden binnen Het Omgangshuis Arnhem.

Dagindeling

Zie voor meer informatie omtrent onze aanpak ook:

Het omgangshuis Arnhem Werkwijze